FiskeriTidende (Press Coverage)

FiskeriTidende fortæller hvordan Plastix skaber arbejdspladser, omdanner net og trawl til plastråvarer,  samarbejder med fiskeindustrien og industrihavnene om indsamling og modtagelse af brugte fiskenet, og skåner miljøet.

14. maj 2016 Artikel i FiskeriTidende

Plastix i Lemvig - bringe affaldet tilbage i løkken, omdanne brugte fiskegarn, trawl, taifun og stålwirer til råmaterialer. Plast og stål.