Plastix finalist in Danish Design Awards 2018

UK: Plastix is among 10 companies selected as finalists in the Clean Solutions category for the Danish Design Award this year. The Jury arguments for this selection was:

Reuse of plastic materials is one of the jokers of the circular economy, which we have the highest hopes for and Plastix is first mover in this area. The Danish company has over the past year developed methods to turn used fishing nets and trawls into new plastic granulates. A niche in recycling of plastic which is particularly interestering for the safeguarding of the ocean environment. It is an example of high technologically innovation with potential to convert the waste in the oceans into a valuable ressource.

DK: Plastix er blandt 10 virksomheder i finalen til åres Danske designpris indenfor Clean Solutions kategorien. Juryens argumenter for valget er:

Genbrug af plastikmateriale er en af de jokere i den cirkulære økonomi, der knytter sig størst forhåbninger til, og Plastix er firstmover. Den danske virksomhed har over de seneste år udviklet metoder til at lave udtjente fiskenet og trawl om til den nye råvare, plastikgranulat. En niche inden for genbrug af plast, som er særligt interessant i forhold til havmiljøet. Det er et eksempel på højteknologisk innovation med potentiale til at forandre havets affald til værdifulde ressourcer.’