Plastix på Borgen

Plastix and EPS-Recycle fik foretræde for Miljøudvalget på Christiansborg i dag.

Mødet gik godt – interessen og spørgelysten var høj og det er oplagt at plastaffald er et emne, der optager politikerne. Der er velvilje overfor erhvervslivets initiativer, der for alvor kan reducere CO2 udslippet, og derfor er det glædeligt at miljøudvalget havde afsat tid til at Lars Steffensen og jeg kunne præsentere forslagene, som i overskrift/ punktform har følgende elementer:

Plast er ikke blot plast – kompleksiteten er høj. Det fordrer teknologi, kompetencer og partnerskabs-baseret know how. Den er til stede i DK.

Vi mangler politiske – konkrete tiltag

Det er (qva ovenstående) kapitalintensivt at genanvende plast. Derfor må det offentlige skabe rammerne for en langt bedre ressourceudnyttelse.

Det handler om lovkrav/ indførelse af mindstestandarder for genanvendelse –

Støtteordninger i stil med det, der har skabt det danske vindmølle-industri-eventyr bør indføres –

Der er en mængde positive følgeeffekter,men det fordrer folkevalgtes/ myndighedernes aktive medvirken i højere grad

Der skal indføres incitamenter, der skaber større fordele for at plast kan indgå i design/ fremstillingen af nye plastbærende produkter